UUDISED

1.mai 2021 – toimus esimene ki-shiatsu terapeutide kutseeksam. Kutsetunnistuse omandasid viis ki-shiatsu terapeuti. Vaata lähemalt, kes nad on TAM Terapeutide Registrist.

7.veebruar 2021 – lõpetas esimene lend Ki-shiatsu terapeute. Kolme aasta jooksul said väljaõppe ja tegutsemisküpsuse kaheksa inimest.

27.-29. november 2020 – Jõhvis toimus IV astme – meistriklassi – koolituse esimene osa  esimesele ehk nn. A-grupile. Osalejaid kaheksa.

17.-18. oktoober 2020 – Tallinnas toimus kuues Ki-Shiatsu I astme kursus.

23.-24. märts 2019 – toimus arvult viies Ki-Shiatsu I astme kursus, mis oli esimeseks korraks Tartus.

27.-28. oktoober 2018 – Tallinnas toimus neljas ki-shiatsu I astme kursus. Osalejaid 10.

5.august 2018 – toimus esimene II astme kursus. Juuli ja augusti alguses kogunesid Jõhvis Kirde Tervisekeskuses 10 baaskursuse läbijat, kes olid otsustanud kutseõppega jätkaga. Kursus toimus kahes osas – kaks korda kolm päeva – ning oli vägagi intensiivne. Kõik osalejad said hakkama. Kohapeal ööbimine ja hea õhkkond suurendasid veelgi huvi ki-shiatsu vastu ning edasijõudnute grupis tekkis hea koostöö

2.-3.juuni 2018 – toimus arvult kolmas algtasemele mõeldud koolitus; ka seekord Tallinnas Põlistarkuste ja Rahvaravi koolis. Osalejaid ja tunnistuse saajaid 8.

24.-25.veebruar 2018 – toimus teine algtaseme koolitus, mis oli esimeseks koolituseks Tallinnas. Osavõtt oli väga rohkearvuline – I astme läbis 18 ki-shiatsu huvilist.
Koolitused hakkavad edaspidi toimuma koostöös Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooliga

6.-7.oktoober 2017 – toimus esimene koolitus Ki-Shiatsu loodusterapeudi kutseõppe raames. Koolitus oli 2-päevane I astme kursus ning leidis aset Jõhvis Kirde Tervisekeskuse mugavas ja hubases saalis. Tunnistuse said 5 ki-shiatsu huvilist.

1.juuni 2017
Oodata on shiatsu terapeutide koolitust alates oktoober 2017. Täpsustav info koolituse lehelt.

05.05.2013 – toimus Ki-Shiatsu päev Vihasoos; praktiseerisime shiatsut ning arutasime olnut ja tulevat, vahetasime töökogemusi. Rõõmustasime pidevalt täieneva kodulehe üle, mis aitab meie organisatsioonilgi paremini organiseeruda. Järgmine üldkokkutulek on sügisel. Juhatuse kokkusaamised iga kuu.

29.03.2013 – toimus järjekordne juhatuse koosolek; peamiselt oli teemaks ki-shiatsu tulevase koolitusega seonduvad teemad.

16.01.2013 – osalesime Kutsekoja ümarlaual, kus koos teiste Eesti loodusterapeutide esindajatega arutati edasisi tegevusi loodusterapeutide hindamise korraldamiseks. Otsustati välja töötada hindamisstandard ning esitada ühiselt taotlus Eesti Loodusteraapiate Nõukojale kutseandja õiguste saamiseks.

6.12.2012 – kinnitati Eesti Loodusterapeudi kutsestandard. 2012 aasta jooksul osalesime Eesti Kutsekoja juurde loodud loodusterapeutide ja spetsialistide ümarlaual. Aastase töö tulemusena töötati välja Eesti Loodusterapeudi kutsestandard, milles on oma osa ka shiatsu terapeudil.

18.03.2012 – Ki-Shiatsu Ühendus võeti Eesti Loodusteraapiate Nõukoja (ELN) liikmeks

18.-27.02.2012 – Tallinnas viibis meie õpetaja Yasutaka Hanamura. Tegelesime nii rühmaaruteludega kui ka individuaaltööga. Selle käigus:

  • viimistlesime ki-shiatsu tehnikaid ning arutlesime kutsestandardi koostamise üle
  • rääkisime shiatsu erinevatest koolkondadest tänapäeva Euroopas ning määratlesime oma ki-shiatsu ühenduse võimalused ja ülesanded järgmisteks aastateks
  • julgustasime ja motiveerisime üksteist shiatsuga edasi tegelema, vahetasime tööst saadud kogemusi.