Ki-Shiatsu Ühendus

MTÜ “Ki-Shiatsu Ühendus” loodi 11.juulil 2011.
Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Ühendus on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige alates 2012 ning kannab hoolt Masunaga shiatsu koolkonna autentsuse ja edasise koolituste kvaliteedi eest. Oma tegevusega aitame inimestel olla teadlikumad oma tervisest, edendada tervislikke elu- ja raviviise ning seeläbi ennetada haigestumist ja soodustada paranemist. 

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks, ki-shiatsu teraapia tutvustajaks ja koolituste propageerijaks.

Ühingu missioon

ÜHINGU ülimaks eesmärgiks on inimeste tervise edendmine läbi orientaalsel meditsiinil põhineva Shizuoto Masunaga koolkonna Shiatsu-teraapia kasutamise.

ÜHINGU ülesanneteks on:

  1. Masunaga Shiatsuga tegelejate koondamine, esindamine ning tegevuse koordineerimine Eestis, Baltikumis ja Skandinaaviamaades;
  2. Masunaga Shiatsu ja seeläbi orientaalse meditsiini filosoofia ja võimaluste tutvustamine ning levitamine;
  3. Ki-Shiatsu terapeudi kutseõppe autentsuse tagamine, kutsetunnistuste vahendamine, eetikakoodeksi jälgimine
  4. Koostöö rahvusvaheliste shiatsu organisatsioonidega

Ki-Shiatsu Ühendus on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige.
TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemiste, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.

Ki-Shiatsu Ühendus liikmete nimekiri

FOTOGALERII

Kokkutulek ja supervisioon, oktoober 2022

Kokkutulek mai 2022

25.veebr. 2011
Täiendav õppepäev 2008 lõpetanud terapeutidele

Yasutaka Hanamura Viimsi’s veebruar 2011 

Ki-Shiatsu tutvustav seminar perearstidele

Ki-Shiatsu Ühendus loomine ja algus 2011-2014