Kontakt ja liikmelisus

Ühingu juhatus

Jaanika Monroc – president

Valdo Herzmann – tegevjuht

Soovid ki-shiatsu teraapiat?
Leia endale sobiv terapeut:

Kutsetunnistusega ki-shiatsu terapeudi leiad siit alt.

Täiendav info terapeudi ja teenuste kohta Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Terapeutide Registrist.

TAM terapeutide register

Anne Räim – tase 5
Võru, Võrumaa

Merle Soha – tase 5
Tallinn, Harjumaa

Ranek Rohtla – tase 6
Tartu, Tartumaa

Uve Schubert – tase 6
Tallinn, Harjumaa

Marko Murulauk tase 6
Tallinn, Harjumaa

Andra Ehasalu – tase 6
Rakvere, Lääne-Virumaa

Neeme Saar – tase 5
Türi, Järvamaa

Valdo Herzmann- tase 7
Jõhvi, Ida-Virumaa

Veli Randmer – tase 5
Pärnu

Heldi Aia – tase 5
Mäetaguse, Ida-Virumaa

Jaanika Monroc – tase 6
Tallinn, Harjumaa

Heino Väli – tase 6
Tallinn, Harjumaa

Liikmete nimekiri

Jaanika Monroc

Valdo Herzmann

Veli Randmer

Andra Ehasalu

Heino Väli

Heldi Aia

Neeme Saar

Anne Räim

Võrumaa, Võru

Marko Murulauk

Merle Soha

Ranek Rohtla

Uve Schubert

Annika Lukas

Astu liikmeks, sest liikmena on sul rida eeliseid:

  • saad ühingult erialast infot, koolitusmaterjale  ja -kokkuvõtteid;
  • soodushinnaga osaleda ki-shiatsu praktikapäevadel ja kokkutulekutel;
  • võimalus osaleda ki-shiatsu kodulehe ja sotsiaalvõrgustiku gruppides;
  • hääleõigus ühingu üldkoosolekul;
  • soovi korral meiliaadress sinunimi@shiatsu.ee

Liikmed, liikmeks astumine, liikmemaks:

Vastavalt põhikirjale võivad Ki-shiatsu olla tegev-, toetaja-, auliikmed ja liikmekandidaadid.
ÜHINGU tegevliikmeks ja liikmekandidaadiks võivad olla Ki-Shiatsuga tegelevad isikud, kes on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

  • tegevliikmeks võetakse Ki-Shiatsu koolituse läbinud isikud.
  • liikmekandidaat on isik, kelle liikmeks astumise avaldus on ootel vastava koolituse läbimiseni. Liikmekandidaadil on õigus osaleda ÜHINGU tegemistes, omamata hääleõigust.
  • toetajaliikmeks võivad astuda Ki-Shiatsu vastu huvi tundvad, sellega tegelevad või muul moel seotud ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad oma tegevuse, vara või rahaliste vahenditega ÜHINGUT ja on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

ÜHINGU tegev- ja toetajaliikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus (info@shiatsu.ee). ÜHINGU liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul.

Ühingu aastane liikmemaks on 30.- EUR, ühekordne sisseastumismaks 15.- EUR s.t. ühingu liikmeks astumisel tuleks maksta summa 30+15=35.-

Liikmemaksu tasumine jooksva aasta 1.maiks.

Liikmemaksud, annetused ja toetused:
MTÜ Ki-shiatsu Ühendus arve EE157700771006228555