KONTAKT JA LIIKMELISUS

Ühingu juhatus:
Jaanika Monroc – president
Valdo Herzmann – tegevjuht

8943273 Soovid ki-shiatsu teraapiat? Leia endale sobiv terapeut:

Kutsetunnistusega ki-shiatsu terapeudi leiad Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Terapeutide Registrist.

8943273 Liikmete nimekiri:

1. Jaanika Monroc +372 5194 5817 jansa66@hotmail.fr

2. Valdo Herzmann +372 5013 401 valdo@shiatsu.ee

3. Veli Randmer +372 55571901  velirandmer@gmail.com

4. Andra Ehasalu +372 56616996 andra.ehasalu@gmail.com

5. Heino Väli +372 5179470 heino.vali@gmail.com

6. Heldi Aia +372 53475093 heldiaia@gmail.com

7. Neeme Saar  +372 5046957 neeme.saar@outlook.com

8943273 Astu liikmeks, sest liikmena on sul rida eeliseid:

  • saad ühingult erialast infot, koolitusmaterjale  ja -kokkuvõtteid;
  • soodushinnaga osaleda ki-shiatsu praktikapäevadel ja kokkutulekutel;
  • võimalus osaleda ki-shiatsu kodulehe ja sotsiaalvõrgustiku gruppides;
  • hääleõigus ühingu üldkoosolekul;
  • soovi korral meiliaadress sinunimi@shiatsu.ee

8943273 Liikmed, liikmeks astumine, liikmemaks:

Vastavalt põhikirjale võivad Ki-shiatsu olla tegev-, toetaja-, auliikmed ja liikmekandidaadid. 
ÜHINGU tegevliikmeks ja liikmekandidaadiks võivad olla Ki-Shiatsuga tegelevad isikud, kes on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

ÜHINGU tegevliikmeks võetakse Ki-Shiatsu koolituse läbinud isikud. 
ÜHINGU liikmekandidaat on isik, kelle liikmeks astumise avaldus on ootel vastava koolituse läbimiseni. Liikmekandidaadil on õigus osaleda ÜHINGU tegemistes, omamata hääleõigust.
ÜHINGU toetajaliikmeks võivad astuda Ki-Shiatsu vastu huvi tundvad, sellega tegelevad või muul moel seotud ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad oma tegevuse, vara või rahaliste vahenditega ÜHINGUT ja on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.
—————————————————————————————————————————–ÜHINGU tegev- ja toetajaliikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus (info@shiatsu.ee). ÜHINGU liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul.

Ühingu aastane liikmemaks on 30.- EUR, ühekordne sisseastumismaks 15.- EUR
s.t. ühingu liikmeks astumisel tuleks maksta summa 20+15=35.-

Liikmemaksu tasumine jooksva aasta 1.maiks.

Liikmemaksud, annetused ja toetused:
MTÜ Ki-shiatsu Ühendus arve EE157700771006228555