Ki-Shiatsu Ühenduse ülimaks missiooniks on
inimeste tervise edendmine läbi orientaalsel meditsiinil põhineva Masunaga koolkonna Shiatsu-teraapia kasutamise.

Meist

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus on loodud 11.juulil, 2011. Asutajateks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Alates 2012 on Ki-Shiatsu Ühendus Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige.

Käesolev kodulehekülg on Ühenduse tegemiste häälekandjaks
ja ki-shiatsu tutvustajaks.

TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemiste, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.

Tundi jagatud õpetusi

Tundi omandatud teadmisi

Ühist praktikatundi

%

Positiivne tagasiside

Sooja tänuavaldust

Koolitused

Sissejuhatav kursus – I aste

(2 päeva = 16 tundi)

See kursus tutvustab ki-shiatsu teraapiat ja tema aluseid. Kursuse läbija kuuleb antud teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega. Kursuse läbinu mõistab ki-shiatsu terapeudi rolli, talle esitatavaid nõudeid ja vastava õppeprogrammi ülesehitust.

II aste – põhikursus

Õpetus meridiaanidest

Selle kursuse ülesandeks on tundma õppida 12 põhiorgani ja neile vastavate meridiaanide funktsioone ja kulgemisteid. Samas kinnistame eelmisel kursusel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

III aste – põhikursus

Diagnostika

Selle kursuses käigus omandame teadmised ja võtted keha seisundi määratlemiseks ehk diagnoosimiseks. Kinnistame eelmistel kursustel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

IV aste – Meistriklass

Meistriklass

Kursus on mõeldud eelmiste tasemete koolituste läbijaile, on kokkuvõtva ja kordava iseloomuga, ettevalmistuseks kutseeksamiks.

KUTSEEKSAM

Kutseeksam toimub peale kursuse lõpetamist

Kursuse lõpetajatele on võimalik taodelda ki-shiatsu terapeudi kutsetunnistust tasemel 5 või 6. Kutseeksam toimub ühel päeval, sisaldades endas kirjalikku testi teoreetiliste teadmiste kontrolliks, praktilist teraapiaseanssi ning kokkuvõtvat vestlust hindamiskomisjoni liikmetega. Kutse andmine toimub vastavalt TAM Nõukoda kutseandmise korrale.

Tagasiside koolitustelt

Kui on vähegi huvi energiatega töötamise, tervendamise vastu, siis on see väga huvitav ja mõjus teraapia, mida õppida. Energia liikumine kehas on võimsa mõjuga!

Soovitus neile, kes ei tea, kas tulla ki-shiatsu koolitusele

Ki-shiatsu annab sulle käepärase, vägevalt toimiva, praktilise oskuse, teadmised ja teadlikkuse, kuidas läbi holistilise energiateraapia aidata nii iseennast kui oma peret, lähedasi ja teisi inimesi, tervemad olla ja terveks jääda.

Soovitus neile, kes ei tea, kas tulla ki-shiatsu koolitusele

Kui sa tahad enda tööriistakasti ühte head, tõhusat ja praktilist energiateraapia viisi, siis ki-shiatsu seda kindlasti on. Ki-shiatsu kursused on protsess, teekond, kus iga etapp on oluline ja väärtuslik. See tahab pühendumist, õppimist, oma tähelepanu fokusseerimist, praktiseerimist ja tunnetuse arendamist. Kui sa kahtled selle pärast, kas sa suudad energiaid tunnetada ja mõjutada, siis võin sind rahustada - kõik on õpitav, hea tahtmise ja praktiseerimisega, õige õpetajaga. Iga kursuse osaga sa arened ja küpsed, teadlikkus, võimekus ja tunnetus kasvab.

Soovitus neile, kes ei tea, kas tulla ki-shiatsu koolitusele

Meeldiv õhkkond, õpetaja ja õpetus. Huvi tekkis ja see ilmselt peamine algkursuse kohta.

Üldine hinnang õpetajale
I kursus

Tasub kindlasti jätkata, kui soovid edaspidi selles valdkonnas tööd teha. Shiatsu on tõhus pingete maandamisel ja see on hea võimalus inimesi aidata.

Mida soovitad nendele, kes on I astme 2-päevase kursuse läbinud ning mõtlevad, kas mitmeaastase kutseõppega jätkata?
Kogu kutseõppe kursuse läbinud ki-shiatsu terapeut

Hüppa pardale, see teekond tasub end kuhjaga ära!

Mida soovitad nendele, kes on I astme 2-päevase kursuse läbinud ning mõtlevad, kas mitmeaastase kutseõppega jätkata?
Kogu kutseõppe kursuse läbinud ki-shiatsu terapeut

Tänan südamest meeldiva kogemuse eest! Olen juba lähipäevade jooksul pärast koolitust perekonna peal praktiseerides näinud teatavaid tulemusi ning märganud praktika efektiivsust. See on pannud mind teistpidi mõtlema ja paremini ka enda keha ja ta vajadusi tunnetama.

Üldine hinnang õpetajale
I kursus

Jäin väga rahule. Soe tänu kursuse, uute teadmiste, tunnetuste ja praktikate eest!

Üldine hinnang kursusele
II astme kursus

Kursus oli hästi läbimõeldud, põhjalik ja mahukas, aga mitte ülejõukäiv. Mulle sobib väga hästi see, et praktiseerimisel on suur osakaal. Ki-shiatsu tegemiseks vajalik info kinnistub kõige paremini läbi praktika ja reaalse tunnetuse, kogemise. Lisaks andis see ka iseendale hea energia impulsi ning aitas kaasa tervistumisele. Ruum oli hoitud, õhkkond oli hea, rahulik ja toetav, õpetaja aitas käsilolevat teemat mõista, aru saada nii laiemas plaanis kui üksikasjades, seostes.

Üldine hinnang kursusele
II astme kursus

Väga proffesionaalne! Südamega asja juures!

Üldine hinnang õpetajale
I kursus

Jäin väga rahule, üle ootuste palju oli praktikat, mis kokkuvõttes oli hea, andis kogemust ja kindlust. Eriti peale koolituse teist osa.

Üldine hinnang kursusele
II astme kursus

Mõnus, rahulik ja sujuv kulgemine. Tempo oli täpselt paras ja hea tunnetusega paigas. Meditatsioon enne kursust andis hea mõttemeele rahunemise, selguse ja fookuse.

Üldine hinnang kursuse tempole
II astme kursus

Koolituse materjalid oli põhjalikud ja arusaadavad, selgelt ja loogiliselt ülesehitatud, kirjapandud, esitatud. Lihtne jälgida ja vajalik osa üles leida. Aitavad hästi teadmistel kinnistuda ning ka edaspidi õppimisel, praktiseerimisel.

Üldine hinnang kursuse materjalidele
II astme kursus

Ma olen tänulik, et jõudsin sellele kursusele, enda jaoks õigel ajal ja õige õpetaja juurde. Nii ki-shiatsu õpetus, praktika, põhimõtted kui õpetaja olemus ja energia resoneeruvad minuga imehästi. 🙂

Lisamõtted
II astme kursus

Kursus oli hea, toetava energiaga. Rahulik edenemine, kus jäi igale õpilasele jäi ruumi olla tema ise ning omal moel nii sisemiselt kui oskustes areneda ja kasvada. Vahepealsed arutelud ainult rikastasid kursust ning toetasid kursusesisest vaba ja kerget õhkkonda ning ühisenergiat.

Lisamõtted
II astme kursus

Aitäh hea õpetamise ja eeskuju eest oma elustiili, toitumise ja mõtlemisega.

Lisamõtted
II astme kursus

Kui vähegi huvitab või on uudishimu, siis mina soovitan proovida ja osaleda. Hoolimata sellest, et II kursusel läheb teema keerulisemaks, on võimalus ka tasapisi õpitut praktiseerida ja positiivseid tulemusi näha - nii enda oskustes kui rühmakaaslasest kliendi peal.

Soovitus neile, kes on alles I astme kursuse lõpetanud
II astme kursus

Kui sa tunned oma südames kutset ja kirglikku soovi ning oled valmis pühenduma ning ki-shiatsu õpetusega sügavuti minema, siis ära lase ratsionaalsel mõistusel ja kõhklustel ennast "ära rääkida". Teine kursus annab sulle põhjaliku ja üksikasjaliku ülevaate ning praktika energiameridiaanide maailmast. Kursus on infotihe ja suure praktiseerimise osakaaluga. Ja see on hea asi. See annab sulle tugeva teadmistepagasi ja selgema tunnetuse, kindluse läbi praktika...

Soovitus neile, kes on alles I astme kursuse lõpetanud
II astme kursus

...Kuna kursus on jaotatud 6 päeva peale, siis tempo on rahuliku kulgemisega ning midagi ülejõukäivat ei ole. Õpetaja on põhjalik, toetav, empaatiline ja teeb oma asja südamega; ta aitab, suunab sind läbi õpetuste ja praktika kogu kursuse vältel selliselt, et sa tuled toime ja arened, kui oled ise tahtmist täis ja tähelepanu, tunnetusega koha. Lisaks saad ka iseenda kehal neid praktikaid ja muutusi tunda/tunnetada ning energiad kergemini liikuma - mis on kogu selle asja juures väga vinge ja nauditav lisaväärtus.

Soovitus neile, kes on alles I astme kursuse lõpetanud
II astme kursus

Soovitan lihtsalt kindlasti edasi minna ja mitte pooleli jätta.

Soovitus neile, kes on alles I astme kursuse lõpetanud
II astme kursus

Teisel kursusel on oodata juba palju rohkem ja konkreetsemat infot, saab hakata tasapisi praktiseerima ja peagi on näha ka positiivsed tulemused enda oskuste suurenemises ja rühmakaaslastest klientide rahulolus.

Soovitus neile, kes on alles I astme kursuse lõpetanud
II astme kursus

Teadmised, mida sel teekonnal sain, olid palju sügavamad, avardavamad ja elumuutvamad kui arvata oskasin. Minu jaoks oli see mitte niivõrd uue kutse omandamine kui kasvamine isiksuse ja inimesena.

Võrdle oma algseid ootusi ki-shiatsu koolituse kohta 3 aastase õppe jooksul kogetuga. Kuidas kommenteerid?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Algselt ei osanud tegelikult üldse ette näha, mis mind ees ootab, kõik tundus nii põnev ja huvitav. Tundsin , et just seda ma õppida tahaksingi. Ja ma pole pidanud kordagi pettuma, sest tegelikult sain kogeda, õppida ja tunda selle kolme aasta jooksul rohkem kui kunagi oleksin osanud ette kujutada.

Võrdle oma algseid ootusi ki-shiatsu koolituse kohta 3 aastase õppe jooksul kogetuga. Kuidas kommenteerid?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Üllatas tunnetuse paranemine 3 aasta jooksul. Alustades ei tundnud energiate liikumist üldse. Oleks tahtnud põhjalikumat seisundite ja kyo/jitsu vaheliste seoste lahti seletamist. Tunnen selles osas ebakindlust.

Mis meeldis, üllatas? Mida oleksid soovinud näha teisiti?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Meeldis ja üllatas see, kui ühtehoidvaks kujunes grupi vaim. Pelgasin pisut, et ma ei sulandu gruppi, sest alustasin ju juunis, mitte veebruaris, kuid elu näitas õige ruttu, et pelgus oli asjata.

Mis meeldis, üllatas? Mida oleksid soovinud näha teisiti?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Eriti meeldis mulle õppida kehakeelt ja meridiaane. Kuigi alguses tundus, et ma ei saa millestki aru, ootasin alati praktikatunde, minu jaoks olid need nii huvitavad, iga kord erinevad ja täis üllatusi.

Mis meeldis, üllatas? Mida oleksid soovinud näha teisiti?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Jõhvi Kirde Tervisekeskus oli koolituseks väga sobiv koht. Vaikne mõnus pesa hea auraga. Minule väga meeldis.

Enamus koolitusest toimus Jõhvis Kirde Tervisekeskuses, kuhu oli pikk tee tulla. Lisa paar sõna selle koolituskoha kohta.
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Kuula oma südant, küll tema teab, mis Sinu jaoks õige on. Ja kui pilk on jäänud ki-shiatsule, siis kuula sisemist juhatust ja liigu selle järgi. Ki-Shiatsu sisaldab endas rohkem, kui esmapilgul paistab

Mida ütleksid ki-shiatsu kohta isikule, kes lehitseb õppekavasid ning kaalub, millist teraapiat õppida?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Soovitan kindlasti Ki-Shiatsu õpingud kõigile, kes tunnevad huvi enda ja teiste tervendamise vastu. Tunnen, et ise olen läbinud tee, mis on millegi väga suure algus.

Mida ütleksid ki-shiatsu kohta isikule, kes lehitseb õppekavasid ning kaalub, millist teraapiat õppida?
Kutseõppe kursuse läbinud terapeut

Tasakaalukas ja sügav inimene. Täpselt selline nagu üks shiatsu terapeut võiks olla. Näha, et tema eluvaated ja hoiakud lähevad tema õpetustega kokku. Aus.

Üldine hinnang õpetajale
I kursus

Olen tänulik, et järgisin oma sisemist suunist ja asusin teele kahtlusele vaatamata. Olen tänu sellele parem inimene ja elan oma elu teadlikumalt.

Kogu kutseõppe kursuse läbinud ki-shiatsu terapeut

Soovid ki-shiatsu teraapiat? Leia endale sobiv terapeut

Uudised ja teadaanded

Uus lend terapeute on lõpetamas

Kutseõppe kursuse lõpusirgele on jõudnud ki-shiatsu terapeutide III lend. IV astne kursusel on meistriklassi viimast ja meeldivat pingutust sooritamas.

Ki-Shiatsu teraapiat tutvustav praktiline seminar Rakveres.

28.oktoober Tammiku stuudios Tutvustus ja praktiline töötuba koolitatud terapeutide esitluses. Räägime, kust see eriala pärit on ja kuidas jõudis Eestisse ning mis teeb ki-shiatsu eriliseks ja efektiivseks.Samuti näitame, kuidas see käib. Julgemad saavad enda peal...

15.-16.oktoober 2023 alustas uus grupp

Järgmine Ki-Shiatsu sissejuhatav kursus - I tase (2 päeva = 16 tundi) See kursus tutvustab ki-shiatsu teraapiat ja tema aluseid. Kursuse läbija kuuleb antud teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega. Kursuse...

8.oktoober 2022 ki-shiatsu kokkutulek Rakveres

Toimus ki-shiatsu kokkutulek Rakveres Tammiku stuudios. Oma kutsetunnistused said kätte II lennu lõpetanud. Tere tulemast ki-shiatsu terapeutide perre: Marko, Anne, Merle, Uve ja Ranek.

Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja suvepäevad

28.-29.juuli 2022 toimusid Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja esimesed  suvepäevad Kamali järve ääres Pärnumaal.

20.märts 2022 Jõhvis

Ligi 3,5 aastase kutseõppe kursuse ki-shiatsu terapeutide II lend. Kuigi nende õppeperiood venis vahepealsete piirangute tõttu loodetust pikemaks ning olud ei soosinud ka praktiseerimist, siis kõik kuus lõpetajat näitasid viimasel õppe-etapil head taset, enesekindlust...

18.märts 2022

Oma viimast 3-päevast koolitust alustab ki-shiatsu II lend. Kuus inimest kaheksast alustajast on jõudnud selle viimase tähiseni. Näis, mitmed nendest jõuavad kutseeksamini mai kuus.

Sõbrad