Avaleht

MTÜ “Ki-Shiatsu Ühendus” loodi 11.juulil 2011. Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige alates 2012.

ÜHINGU ülimaks eesmärgiks on inimeste tervise edendmine läbi orientaalsel meditsiinil põhineva Shizuoto Masunaga koolkonna Shiatsu-teraapia kasutamise.

ÜHINGU ülesanneteks on:
1.  Masunaga Shiatsuga tegelejate koondamine, esindamine ning tegevuse koordineerimine Eestis, Baltikumis ja Skandinaaviamaades;
2.  Masunaga Shiatsu ja seeläbi orientaalse meditsiini filosoofia ja võimaluste tutvustamine ning levitamine;
3. Ki-Shiatsu terapeudi kutseõppe autentsuse tagamine, kutsetunnistuste vahendamine, eetikakoodeksi jälgimine
4 . Koostöö rahvusvaheliste shiatsu organisatsioonidega

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks ja ki-shiatsu tutvustajaks.

Ki-Shiatsu Ühendus on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige.
TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemist, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.