Koolitused

Ki-Shiatsu terapeudi koolitused toimuvad koostöös Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooliga. I astme kursus toimub reeglina Tallinnas. Järgmised astmed Jõhvis.

Värske info kursuste toimumisaja, maksumuse ja registreerimise kohta
Põlistarkuste ja Rahvaravi kooli kodulehel tarkustekool.ee.

Peagi algab registreerimine uuele kursusele, mis alustab 14.-15.oktoober 2023
Jälgi infot.

 

Ki-Shiatsu terapeudi (tase 5 ja 6) kutseõppe jaotus

Koolitus on jagatud nelja astmesse. Osakursuste vahe on vähemalt 6 kuud, mille eesmärgiks on tagada piisav aeg õpitu omandamiseks ning iseseisva praktika kogumiseks. Kursuste vahel vähemalt 2-3 kohustuslikku praktikapäeva. Kogu kursuse pikkus kuni 3 aastat sõltuvalt grupi edenemisest.

Sissejuhatav kursus – I aste

(2 päeva = 16 tundi)

See kursus tutvustab ki-shiatsu teraapiat ja tema aluseid. Kursuse läbija kuuleb antud teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega. Kursuse läbinu mõistab ki-shiatsu terapeudi rolli, talle esitatavaid nõudeid ja vastava õppeprogrammi ülesehitust.

 

 • Shiatsu teraapia ajalugu, koolkonnad
 • Ki-shiatsu teraapia põhimõisted ja alused, seotus HTM-ga;
 • Tutvume ülevaatlikult 12 põhimeridiaaniga, nende rolli ning liikumisteedega kehas;
 • Proovime diagnoosimist kõhul ja seljal;
 • Tutvume ja praktiseerime shiatsu venitusharjutusi, võtteid seedimise hõlbustamiseks.

II aste – põhikursus

Õpetus meridiaanidest

Selle kursuse ülesandeks on tundma õppida 12 põhiorgani ja neile vastavate meridiaanide funktsioone ja kulgemisteid. Samas kinnistame eelmisel kursusel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 

 • Õpetus meridiaanidest
 • Jätkame I astme kursusel õpitud tehnikate praktiseerimist ja omandame uusi võtteid:
  • Kõhudiagnostika ja alakõhu vabastamine
  • Õlgade vabastamine
  • Venitusharjutused
  • Jaapani jalatallamassaaž
  • Hara meditatsioon

III aste – põhikursus

Diagnostika

Selle kursuses käigus omandame teadmised ja võtted keha seisundi määratlemiseks ehk diagnoosimiseks. Kinnistame eelmistel kursustel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 

 • Keskendume kõhu- ja selja diagnostikale; õpime hindama keha üldist seisundit enne ja pärast teraapiat;
 • Harjutame palju ki-shiatsu teraapiat ja tehnikaid keha erinevates osades;
 • Arendame oma tunnetust ning arusaamist energia liikumisest organismis;
 • Jätkame eelmistel kursustel õpitud tehnikate praktiseerimist

  IV aste – Meistriklass

  Meistriklass

  Kursus on mõeldud eelmiste tasemete koolituste läbijaile, on kokkuvõtva ja kordava iseloomuga, ettevalmistuseks kutseeksamiks.

  Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev iseseisev praktika etteantud tundide mahus.

   

  • Praktiseerime kogukeha teraapiat; õpime nägema tervikut ning teostama ki-shiatsu tervikseanssi;
  • Keskendume kogu organismi diagnostikale ja ravile; kogu saadava info sünteesile – sho määramisele;
  • Jagame praktiseerivate shiatsu-terapeutide kogemusi shiatsu-diagnooside interpreteerimisel;
  • Valmistume kutseeksamiks;

  Õppetasemed ja maksumus

  Õppetase Maksumus
  Sissejuhatav kursus (2 päeva) 220.- +km
  II astme kursus (2 x 3 päeva) 550.- + km
  III astme kursus (2 x 3 päeva) 550.- + km
  Meistriklass (2 x 3 päeva) 550.- + km

  Kalender 2023

   

  Kuupäev Sündmus Asukoht
  20.-22.jaanuar II astme koolitus – 1.osa (4.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  28.jaanuar praktikapäev Tallinn
  17.-19.veebruar II astme koolitus – 2.osa (4.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  4.märts praktikapäev Tallinn
  1.-3.aprill III astme koolitus – 1.osa  (3.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  28.-30.aprill III astme koolitus – 2.osa (3.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  6.mai Ki-Shiatsu Ühenduse liikmete kokkutulek Rakvere, Tammiku stuudio
  14.-15.oktoober I astme ehk sissejuhatav koolitus Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Tallinn

   

  Registreerimine

  REGISTREERIMINE ja koolitusinfo:  tarkustekool.ee