KOOLITUSED

Ki-Shiatsu terapeudi koolitused toimuvad koostöös Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooliga. I astme kursus toimub reeglina Tallinnas. Järgmised astmed Jõhvis.
Värske info kursuste toimumisaja, maksumuse ja registreerimise kohta kooli kodulehel
                                                                        tarkustekool.ee

KI-SHIATSU LOODUSTERAPEUDI (tase 5 ja 6) KUTSEÕPPE JAOTUS
Koolitus on jagatud nelja tasemesse. Osakursuste vahe on vähemalt 6 kuud, mille eesmärgiks on tagada piisav aeg õpitu omandamiseks ning iseseisva praktika kogumiseks. Kogu kursuse pikkus 2-3 aastat.

Sissejuhatav kursus – I aste (2 päeva = 16 tundi)  
See kursus tutvustab ki-shiatsu teraapiat ja tema aluseid. Kursuse läbija kuuleb antud teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega. Kursuse läbinu mõistab ki-shiatsu terapeudi rolli, talle esitatavaid nõudeid ja vastava õppeprogrammi ülesehitust.

 • Shiatsu teraapia ajalugu, koolkonnad
 • Ki-shiatsu teraapia põhimõisted ja alused, seotus HTM-ga;
 • Tutvume ülevaatlikult 12 põhimeridiaaniga, nende rolli ning liikumisteedega kehas;
 • Proovime diagnoosimist kõhul ja seljal;
 • Tutvume ja praktiseerime shiatsu venitusharjutusi, võtteid seedimise hõlbustamiseks.

II aste – põhikursus – õpetus meridiaanidest
Selle kursuse ülesandeks on tundma õppida 12 põhiorgani ja neile vastavate meridiaanide funktsioone ja kulgemisteid. Samas kinnistame eelmisel kursusel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 • Õpetus meridiaanidest
 • Jätkame I astme kursusel õpitud tehnikate praktiseerimist ja omandame uusi võtteid:
  • Kõhudiagnostika ja alakõhu vabastamine
  • Õlgade vabastamine
  • Venitusharjutused
  • Jaapani jalatallamassaaž
  • Hara meditatsioon

III aste – põhikursus – Diagnostika
Selle kursuses käigus omandame teadmised ja võtted keha seisundi määratlemiseks ehk diagnoosimiseks. Kinnistame eelmistel kursustel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 • Keskendume kõhu- ja selja diagnostikale; õpime hindama keha üldist seisundit enne ja pärast teraapiat;
 • Harjutame palju ki-shiatsu teraapiat ja tehnikaid keha erinevates osades;
 • Arendame oma tunnetust ning arusaamist energia liikumisest organismis;
 • Jätkame eelmistel kursustel õpitud tehnikate praktiseerimist

IV aste – Meistriklass
Kursus on mõeldud eelmiste tasemete koolituste läbijaile, on kokkuvõtva ja kordava iseloomuga, ettevalmistuseks kutseeksamiks. 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev iseseisev praktika etteantud tundide mahus.

 • Praktiseerime kogukeha teraapiat; õpime nägema tervikut ning teostama ki-shiatsu tervikseanssi;
 • Keskendume kogu organismi diagnostikale ja ravile; kogu saadava info sünteesile – sho määramisele;
 • Jagame praktiseerivate shiatsu-terapeutide kogemusi shiatsu-diagnooside interpreteerimisel;
 • Valmistume kutseeksamiks;

KOOLITAJA: Valdo Herzmann
Ki-Shiatsu terapeut , terapeutilise massaaži terapeut;
Yasutaka Hanamura õpilane (kes on Shizuto Masunaga õpilane);
MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus asutajaliige ja tegevjuht
Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja juhatuse liige

5013401 Valdo Herzmann
valdo@shiatsu.ee
shiatsu.ee
herz.ee
kirdetervis.ee

ÕPPETASEMED JA MAKSUMUS:        

Sissejuhatav kursus (2 päeva): 200.- +km
Algtaseme kursus (3 x 2päeva): 490.- + km
Kursus edasijõudnutele (2 x 3päeva): 490.- + km
Meistriklass (2 x 3 päeva): 490.- + km

REGISTREERIMINE ja koolitusinfo: www.tarkustekool.ee

Ki-Shiatsu teraapia lühitutvustus

Ki-Shiatsu kui Jaapani ühe tuntuma teraapia alged on pärit samadest allikatest, kust pärineb ka Hiina traditsiooniline meditsiin. Teraapia, mida on kutsutud ka meridiaanide- või Masunaga-shiatsuks põhineb täielikule idamaisele meditsiinilisele süsteemile, kirjeldades inimkeha kui võrgustikku meridiaanidest läbi mille voolab eluenergia – Jaapani keeles Ki.

Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud, mis ongi võtmeks terviseprobleemide võitmiseks ja ärahoidmiseks. Shiatsu eesmärk on blokeerunud energia taas liikuma panna, täites „energiaauke“ ja tagades energia vaba vool ja organismi loomulik tasakaal.

Shiatsu loodusterapeut tunnetab organismi olukorda ja energia liikumist käte abil ning teeb pehmeid vajutusi ja venitusi piki meridiaane, keha pinnal asuvaid liine. Shiatsu-teraapia aitab ravida paljusid terviseprobleeme nagu stress, kurnatus, unetus, ainevahetushäired, selja-, kaela- ja peavalu, liigesteprobleemid jpm. Järjepidev shiatsu-teraapia mitte ainult ei vähenda terviseprobleemide ilminguid, vaid omab ka profülaktilist toimet oma tervise eest hoolitsemisel.

Lääne meditsiini kohaselt rahustab shiatsu autonoomset närvisüsteemi, mille tulemusena väheneb stress ja suureneb stressitaluvus. Samuti paranevad vere-ja lümfiringe, lihaste toonus ning siseorganite funktsioonid, tugevneb immuunsüsteem. Shiatsu`t soovitatakse üha enamate terviseprobleemide raviks.

Shiatsu`t kirjeldatakse ka kui ”tähelepaneliku puudutuse kunsti”. Teda on kirjeldatud erilise sisemise austava hoiaku ja tähelepanuna kliendi suhtes. Shiatsu-teraapia toimub meditatiivses lõõgastavas atmosfääris, mis võimaldab avatud kontakti kliendi ja terapeudi vahel.

Jälgi meid Facebookis: https://www.facebook.com/shiatsuteraapia/posts/