Koolitused

Ki-Shiatsu terapeudi koolitused toimuvad Jõhvis Kirde Tervisekeskuses, mis on ka Eesti Ki-Shiatsu Ühenduse kodu.
Sõltuvalt koolituse etapist võivad osad moodulid toimuda väljasõitude ehk retriitidena.

NB!
Valmimas on uus, vaid koolitusele mõeldud koduleht.
Uus kursus alustab oktoobris 2024. Registreeruda saab juba hiljemalt aprillis-mais.

Koolituse juriidiliseks läbiviijaks on äsja loodud Eesti Ki-Shiatsu Instituut,
mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) täiendkoolituse läbiviijana.

Parim viis infoga kursis olla on jälgida facebookis õpetaja Valdo Herzmann’i. Kõik uus saab alguse sealt.
 

Kui sul on küsimusi või oled kannatamatu (:-), siis alati võid võtta ka ise Valdo’ga ühendust: valdo@shiatsu.ee

Koolituse ülesehituses ja hindades on tulemas mitmed muutused. Senine õppeprogramm on olnud selline nagu all toodud. Uus programm kaasab senise viie aasta koolituste kogemused ning sisaldab endas uusi värskeid ja efektiivseid lähenemisi ki-shiatsu’le, kaasates kaasaja aktuaalsed teemad ja võimalused.

Ki-Shiatsu terapeudi (tase 5 ja 6) kutseõppe jaotus

Koolitus on jagatud nelja astmesse. Osakursuste vahe on vähemalt 6 kuud, mille eesmärgiks on tagada piisav aeg õpitu omandamiseks ning iseseisva praktika kogumiseks. Kursuste vahel vähemalt 2-3 kohustuslikku praktikapäeva. Kogu kursuse pikkus kuni 3 aastat sõltuvalt grupi edenemisest.

Sissejuhatav kursus – I aste

(2 päeva = 16 tundi)

See kursus tutvustab ki-shiatsu teraapiat ja tema aluseid. Kursuse läbija kuuleb antud teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega. Kursuse läbinu mõistab ki-shiatsu terapeudi rolli, talle esitatavaid nõudeid ja vastava õppeprogrammi ülesehitust.

 

 • Shiatsu teraapia ajalugu, koolkonnad
 • Ki-shiatsu teraapia põhimõisted ja alused, seotus HTM-ga;
 • Tutvume ülevaatlikult 12 põhimeridiaaniga, nende rolli ning liikumisteedega kehas;
 • Proovime diagnoosimist kõhul ja seljal;
 • Tutvume ja praktiseerime shiatsu venitusharjutusi, võtteid seedimise hõlbustamiseks.

II aste – põhikursus

Õpetus meridiaanidest (2×3 päeva = 48 tundi)

Selle kursuse ülesandeks on tundma õppida 12 põhiorgani ja neile vastavate meridiaanide funktsioone ja kulgemisteid. Samas kinnistame eelmisel kursusel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 

 • Õpetus meridiaanidest
 • Jätkame I astme kursusel õpitud tehnikate praktiseerimist ja omandame uusi võtteid:
  • Kõhudiagnostika ja alakõhu vabastamine
  • Õlgade vabastamine
  • Venitusharjutused
  • Jaapani jalatallamassaaž
  • Hara meditatsioon

III aste – põhikursus

Diagnostika (2×3 päeva = 48 tundi)

Selle kursuses käigus omandame teadmised ja võtted keha seisundi määratlemiseks ehk diagnoosimiseks. Kinnistame eelmistel kursustel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 

 • Keskendume kõhu- ja selja diagnostikale; õpime hindama keha üldist seisundit enne ja pärast teraapiat;
 • Harjutame palju ki-shiatsu teraapiat ja tehnikaid keha erinevates osades;
 • Arendame oma tunnetust ning arusaamist energia liikumisest organismis;
 • Jätkame eelmistel kursustel õpitud tehnikate praktiseerimist

  IV aste – Meistriklass

  Meistriklass (2×3 päeva = 48 tundi)

  Kursus on mõeldud eelmiste tasemete koolituste läbijaile, on kokkuvõtva ja kordava iseloomuga, ettevalmistuseks kutseeksamiks.

  Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev iseseisev praktika etteantud tundide mahus.

   

  • Praktiseerime kogukeha teraapiat; õpime nägema tervikut ning teostama ki-shiatsu tervikseanssi;
  • Keskendume kogu organismi diagnostikale ja ravile; kogu saadava info sünteesile – sho määramisele;
  • Jagame praktiseerivate shiatsu-terapeutide kogemusi shiatsu-diagnooside interpreteerimisel;
  • Valmistume kutseeksamiks;

  Õppetasemed ja maksumus

  Õppetase Maksumus
  Sissejuhatav kursus (2 päeva) 250.- +km
  II astme kursus (2 x 3 päeva) 580.- + km
  III astme kursus (2 x 3 päeva) 580.- + km
  Meistriklass (2 x 3 päeva) 580.- + km

  Kalender 2023

   

  Kuupäev Sündmus Asukoht
  20.-22.jaanuar II astme koolitus – 1.osa (4.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  28.jaanuar praktikapäev Tallinn
  17.-19.veebruar II astme koolitus – 2.osa (4.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  4.märts praktikapäev Tallinn
  1.-3.aprill III astme koolitus – 1.osa  (3.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  28.-30.aprill III astme koolitus – 2.osa (3.lend) Kirde Tervisekeskus, Jõhvi
  6.mai Ki-Shiatsu Ühenduse liikmete kokkutulek Rakvere, Tammiku stuudio
  6.-8.oktoober IV astme koolitus I osa Kirde Tervisekeskus
  14.-15.oktoober I astme ehk sissejuhatav koolitus Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Tallinn
  28.oktoober Ki-Shiatsu Ühenduse kokkutulek Tammiku Stuudio
  10.-12.nov. IV astme koolitus II osa Kirde Tervisekeskus
  2.detsember Praktikapäev Tallinn

   

  Registreerimine

  REGISTREERIMINE ja koolitusinfo:  tarkustekool.ee