Õpetaja

Valdo Herzmann

Tegusa inimesena olen elus alati pigem esirinnas liikunud ja kõige uue vastu huvi tundud. Pühendunud igale oma ettevõetud tegevusele, nii keskkoolis, spordis, üliõpilasmalevas, kõrgkoolis kui ka sõjaväeteenistuses, olen olukordadest maksimumi taotlenud. Tööle asudes sattusid mulle kohe juhtivad ametikohad suurfirmades, kus aastatel 1985-2008 omandasin juhtimis- ja majandusoskused.

Ki-Shiatsu’ga puutusin kokku 2005 veebruaris, kui sattusin “juhuslikult” Yasutaka Hanamura 6-päevasele seminarile, mis tutvustas ki-shiatsu ja hiina meditsiini põhitõdesid.
Kursusel olin “valge vares” proffide hulgas, sest enne seda olin nähtamatu maailma ja alternatiivse tervendusega kokku puutunud vaid joogatades. Minu esimeseks vaimseks õpetajaks saigi joogaguru Holger Oitjärv.
Edasi õppisin tundma ka inimese füüsilist keha ja olemust. Minu olulisemateks õpetajateks said Alar Krautman, Lauri Rannama, Ariel Pelevin, Anneli Alber, Tiit Ilves, Laivi Toots jt.

Teiste koolitamisega alustasin alles 2017.a. sügisel, kuigi õpetaja andis mulle selleks volitused juba 2011.a. Olin ikka ja jälle seda otsust edasi lükanud, sest arvasin, et õpetajaks saavad need, kes millegi muuga enam hakkama ei saa. Tõuke otsus teha andis mulle Alar Krautman, kes tõdes, et tuleb alustada, sest peale minu pole teisi, kes sellega tegeleda võiks.
Teiste koolitamine ning lisaks kiiresti muutuv maailm on loonud mulle uusi võimalusi ja väljakutseid, mis veelgi on suurendanud huvi enda täiendamise vastu. Viimastel aastatel olen uurinud terviseedenduse ajalugu, filosoofiat ja psühholoogiat, arenguid vaimsuses ja materialistliku suhtumises läbi sajandite. Nii maailmas kui Eesti tervishoius.

Pean oluliseks saavutada selline tasakaal, kus erinevad raviviisid ja -meetodid mitte ei võistle teineteisega vastaspoolt maha surudes ja sildistades, vaid toimub konstruktiivne ja sisuline koostöö eesmärgi nimel, milleks on rahva tervis ja riigi kulude kokkuhoid.

Inimese tervise jaoks on äärmiselt oluline mõista ja toetada organismi isetervenemisvõimet. See on ravi alus. Kõik, mis selle arenemist takistab või maha surub, pole tervisele pikas perspektiivis kasulik.

Ravimiseks saab nimetada vaid protsessi, kus mõjutatakse haiguse algpõhjust, mitte sümptomit. Sadade aastate jooksul eri kultuurides arenenud rahvusmeditsiinid ja meditsiinilised süsteemid hämmastavad oma loogilisuse, tõhususega ning oskusega leida ja mõjutada haiguste põhjuseid.
Inimese tervendamisel ei saa keskenduda erinevatele tehnikatele ja lähenemistele, võistelda selle nimel, kes tegutseb õigemini ja efektiivsemalt. Olulisem on mõista, et eesmärk on tegelikult kõigil sama – tervem inimene.
Tervendamine on suhtumine inimesesse väga suure tähelepanuga, oskus mõista inimkeha toimimist tervikuna. Liigne ratsionaalsus ja segmenteeritus suhtumises inimesesse, mis on tekkinud tänapäeval tänu tehnika kiirele arengule ja ravimitööstuse hegemooniale, jätab enamasti märkamata suure hulga olulist infot, mis on vajalik inimkeha toimimise mõistmiseks.

Tänased tegevuskohad

  • Ki-Shiatsu Ühendus asutaja ja tegevjuht

  • Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda juhatuse esimees

  • Kirde Tervisekeskus terapeut

  • Ki-Shiatsu teraapia õpetaja Põlistarkuste- ja Rahvaravi Koolis

  • Massaaž ja Shiatsu OÜ