Õpetaja

Valdo Herzmann

Tegusa inimesena olen elus alati pigem esirinnas liikunud ja kõige uue vastu huvi tundud. Pühendunud igale oma ettevõetud tegevusele, nii keskkoolis, spordis, üliõpilasmalevas, kõrgkoolis kui ka sõjaväeteenistuses, olen olukordadest maksimumi taotlenud. Tööle asudes sattusid mulle kohe juhtivad ametikohad suurfirmades, kus aastatel 1985-2008 omandasin juhtimis- ja majandusoskused.

Ki-Shiatsu’ga puutusin kokku 2005 veebruaris, kui sattusin “juhuslikult” Yasutaka Hanamura 6-päevasele seminarile, mis tutvustas ki-shiatsu ja hiina meditsiini põhitõdesid.
Kursusel olin “valge vares” proffide hulgas, sest enne seda olin nähtamatu maailma ja alternatiivse tervendusega kokku puutunud vaid joogatades. Minu esimeseks vaimseks õpetajaks saigi joogaguru Holger Oitjärv.
Edasi õppisin tundma ka inimese füüsilist keha ja olemust. Minu olulisemateks õpetajateks said Alar Krautman, Lauri Rannama, Ariel Pelevin, Anneli Albert, Tiit Ilves, Laivi Toots jt.

Teiste koolitamisega alustasin alles 2017.a. sügisel, kuigi õpetaja andis mulle selleks volitused juba 2011.a. Olin ikka ja jälle seda otsust edasi lükanud, sest arvasin, et õpetajaks saavad need, kes millegi muuga enam hakkama ei saa. Tõuke otsus teha andis mulle shiatsu kursusekaaslane Alar Krautman, kes tõdes, et tuleb alustada, sest peale minu pole teisi, kes sellest erialast nii palju juba teab ja tegeleb.
Teiste koolitamine ning lisaks kiiresti muutuv maailm on loonud mulle uusi võimalusi ja väljakutseid, mis veelgi on suurendanud huvi enda täiendamise vastu. Nagu minu õpetajad, olen minagi paralleelselt ki-shiatsu arendamisega uurinud filosoofiat, psühholoogiat ning terviseedenduse arenguid vaimsuses ja materialistlikus suhtumises läbi sajandite. Nii maailmas kui Eesti tervishoius.
2017-2023 viisin ki-shiatsu koolitusi läbi Põlistarkuste- ja Rahvaravi kooli sõbraliku tiiva all, tehes väga head koostööd Kaia-Kaire Hunt’iga.
Esimesed 5 koolitusaastat, 3 lõpetanud lendu kutselisi ki-shiatsu terapeute ja väga positiivne tagasiside nii õpilastelt kui klientidelt julgustasid mind 2024.a.veebruaris asutama juba oma koolitus-asutuse Eesti Ki-Shiatsu Instituut, et edasi viia ja täiustada seda suurt huvi tekitanud eriala.

Inimese tervise jaoks on äärmiselt oluline mõista ja toetada organismi isetervenemisvõimet. See on ravi alus. Kõik, mis selle arenemist takistab või maha surub, pole tervisele pikas perspektiivis kasulik.

Ravimiseks saab nimetada vaid protsessi, kus mõjutatakse haiguse algpõhjust, mitte sümptomit. Sadade aastate jooksul eri kultuurides arenenud rahvusmeditsiinid ja meditsiinilised süsteemid hämmastavad oma loogilisuse, tõhususega ning oskusega leida ja mõjutada haiguste põhjuseid.
Inimese tervendamisel ei saa keskenduda erinevatele tehnikatele ja lähenemistele, võistelda selle nimel, kes tegutseb õigemini ja efektiivsemalt. Olulisem on mõista, et eesmärk on tegelikult kõigil sama – tervem inimene.
Tervendamine on suhtumine inimesesse väga suure tähelepanuga, oskus mõista inimkeha toimimist tervikuna. Liigne ratsionaalsus ja segmenteeritus suhtumises inimesesse, mis on tekkinud tänapäeval tänu tehnika kiirele arengule ja ravimitööstuse hegemooniale, jätab enamasti märkamata suure hulga olulist infot, mis on vajalik inimkeha toimimise mõistmiseks.

Tänased tegevuskohad

  • Eesti Ki-Shiatsu Instituut asutaja ja juht (kishiatsu.energy)

  • Ki-Shiatsu Ühendus asutaja ja tegevjuht (shiatsu.ee)

  • Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda juhatuse esimees (tamnoukoda.ee)

  • Kirde Tervisekeskus terapeut (kirdetervis.ee)

  • Massaaž ja Shiatsu OÜ