1

2

3

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus loodi 11.juulil 2011. Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige alates 2012.

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks ja ki-shiatsu tutvustajaks.

TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemist, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.

 

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus loodi 11.juulil 2011. Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige alates 2012.

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks ja ki-shiatsu tutvustajaks.

TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemist, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.

 

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus loodi 11.juulil 2011. Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liige alates 2012.

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks ja ki-shiatsu tutvustajaks.

TAM Nõukoja kodulehelt leiab infot nii Nõukoja tegemist, erinevate erialade kutseõppe kui ka terapeutide kutseregistri kohta.