KONTAKT

Soovite shiatsu-teraapiat, astuda liikmeks, toetada meid või saada vastuseid muudele küsimustele?

Ühingu juhatus (ki-shiatsu terapeudid):

Jaanika Monroc – tel. 51945817;   jansa66(@)hotmail.fr
Valdo Herzmann – tel. 5013401;   valdo(@)shiatsu.ee
Ella Alemaa – tel. 56608298;  ellakodu(@)gmail.com
Merike Enniko Väljaots- tel.53427143; merike.ennikovaljaots(@)mail.ee

Astu liikmeks, sest liikmena on sul rida eeliseid:

  • saad ühingult koolitusmaterjale  ja -kokkuvõtteid;
  • tasuta osaleda shiatsu päevadel, – seminaridel ja kohtumistel oma õpetajaga;
  • võimalus saada ki-shiatsu terapeudi kutsestandard hõlbustatud korras (koolituse läbinutele);
  • võimalus osaleda kodulehe foorumis;
  • hääleõigus ühingu koosekutel;
  • meiliaadress sinunimi@shiatsu.ee

Ühingu aastane liikmemaks on 20.- EUR, ühekordne sisseastumismaks 15.- EUR

ÜHINGU tegev- ja toetajaliikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus (info@shiatsu.ee). ÜHINGU liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul.

Liikmeks astumine:

Vastavalt põhikirjale võivad Ki-shiatsu olla tegev-, toetaja-, auliikmed ja ikmekandidaadid.

ÜHINGU tegevliikmeks ja liikmekandidaadiks võivad olla Ki-Shiatsuga tegelevad isikud, kes on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

ÜHINGU tegevliikmeks võetakse Ki-Shiatsu koolituse läbinud isikud.

ÜHINGU liikmekandidaat on isik, kelle liikmeks astumise avaldus on ootel vastava koolituse läbimiseni. Liikmekandidaadil on õigus osaleda ÜHINGU tegemistes, omamata hääleõigust.

ÜHINGU toetajaliikmeks võivad astuda Ki-Shiatsu vastu huvi tundvad, sellega tegelevad või muul moel seotud ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad oma tegevuse, vara või rahaliste vahenditega ÜHINGUT ja on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

Annetuse ja toetused: MTÜ Ki-shiatsu Ühendus arve EE322200221053110661