KONTAKT JA LIIKMELISUS

Ühingu juhatus (ki-shiatsu terapeudid):
Jaanika Monroc – tel. 51945817;   jansa66(@)hotmail.fr
Valdo Herzmann – tel. 5013401;   valdo(@)shiatsu.ee

Astu liikmeks, sest liikmena on sul rida eeliseid:

  • saad ühingult erialast infot, koolitusmaterjale  ja -kokkuvõtteid;
  • soodushinnaga osaleda ki-shiatsu praktikapäevadel ja kokkutulekutel;
  • võimalus osaleda ki-shiatsu kodulehe ja sotsiaalvõrgustiku gruppides;
  • hääleõigus ühingu üldkoosekul;
  • soovi korral meiliaadress sinunimi@shiatsu.ee

Liikmed, liikmeks astumine, liikmemaks:

Vastavalt põhikirjale võivad Ki-shiatsu olla tegev-, toetaja-, auliikmed ja liikmekandidaadid. 
ÜHINGU tegevliikmeks ja liikmekandidaadiks võivad olla Ki-Shiatsuga tegelevad isikud, kes on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.

ÜHINGU tegevliikmeks võetakse Ki-Shiatsu koolituse läbinud isikud. 
ÜHINGU liikmekandidaat on isik, kelle liikmeks astumise avaldus on ootel vastava koolituse läbimiseni. Liikmekandidaadil on õigus osaleda ÜHINGU tegemistes, omamata hääleõigust.
ÜHINGU toetajaliikmeks võivad astuda Ki-Shiatsu vastu huvi tundvad, sellega tegelevad või muul moel seotud ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad oma tegevuse, vara või rahaliste vahenditega ÜHINGUT ja on nõus ÜHINGU eesmärkide saavutamise nimel kandma ÜHINGU juhatuse ja/või üldkoosoleku otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.
—————————————————————————————————————————–

ÜHINGU tegev- ja toetajaliikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus (info@shiatsu.ee). ÜHINGU liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul.

Ühingu aastane liikmemaks on 20.- EUR, ühekordne sisseastumismaks 15.- EUR
s.t. ühingu liikmeks astumisel tuleks maksta summa 20+15=35.-

Liikmemaksud, annetused ja toetused:
MTÜ Ki-shiatsu Ühendus arve EE157700771006228555