Avaleht

MTÜ “Ki-Shiatsu Ühendus” loodi 11.juulil 2011. Asutajaliikmeteks olid Ella Alemaa, Jaanika Monroc, Viigi Saksakulm ja Valdo Herzmann.

Eesti Loodusteraapiate Nõukoja liige alates 2012.

ÜHINGU ülimaks eesmärgiks on inimeste tervise edendmine läbi orientaalsel meditsiinil põhineva Shizuoto Masunaga koolkonna Shiatsu-teraapia kasutamise.

ÜHINGU ülesanneteks on:
1.  Masunaga Shiatsuga tegelejate koondamine, esindamine ning tegevuse koordineerimine Eestis, Baltikumis ja Skandinaaviamaades;
2.  Masunaga Shiatsu ja seeläbi orientaalse meditsiini filosoofia ja võimaluste tutvustamine ning levitamine;
3. Ki-Shiatsu terapeudi kutseõppe autentsuse tagamine, kutsetunnistuste vahendamine, eetikakoodeksi jälgimine
4 . Koostöö rahvusvaheliste shiatsu organisatsioonidega

Käesolev kodulehekülg on ühingu tegemiste häälekandjaks ja ki-shiatsu tutvustajaks.