UUDISED

Oodata on shiatsu terapeutide koolitust alates oktoober 2017. Täpsustav info koolituse lehelt.

05.05.2013 – toimus Ki-Shiatsu päev Vihasoos; praktiseerisime shiatsut ning arutasime olnut ja tulevat, vahetasime töökogemusi. Rõõmustasime pidevalt täieneva kodulehe üle, mis aitab meie organisatsioonilgi paremini organiseeruda. Järgmine üldkokkutulek on sügisel. Juhatuse kokkusaamised iga kuu.

29.03.2013 – toimus järjekordne juhatuse koosolek; peamiselt oli teemaks ki-shiatsu tulevase koolitusega seonduvad teemad.

16.01.2013 – osalesime Kutsekoja ümarlaual, kus koos teiste Eesti loodusterapeutide esindajatega arutati edasisi tegevusi loodusterapeutide hindamise korraldamiseks. Otsustati välja töötada hindamisstandard ning esitada ühiselt taotlus Eesti Loodusteraapiate Nõukojale kutseandja õiguste saamiseks.

6.12.2012 – kinnitati Eesti Loodusterapeudi kutsestandard. 2012 aasta jooksul osalesime Eesti Kutsekoja juurde loodud loodusterapeutide ja spetsialistide ümarlaual. Aastase töö tulemusena töötati välja Eesti Loodusterapeudi kutsestandard, milles on oma osa ka shiatsu terapeudil.

18.03.2012 – Ki-Shiatsu Ühendus võeti Eesti Loodusteraapiate Nõukoja (ELN) liikmeks

18.-27.02.2012 – Tallinnas viibis meie õpetaja Yasutaka Hanamura. Tegelesime nii rühmaaruteludega kui ka individuaaltööga. Selle käigus:

  • viimistlesime ki-shiatsu tehnikaid ning arutlesime kutsestandardi koostamise üle
  • rääkisime shiatsu erinevatest koolkondadest tänapäeva Euroopas ning määratlesime oma ki-shiatsu ühenduse võimalused ja ülesanded järgmisteks aastateks
  • julgustasime ja motiveerisime üksteist shiatsuga edasi tegelema, vahetasime tööst saadud kogemusi.